خرید لیوان جادوئی | لیوان حرارتی لیوان جادوئی حرارتی تصویر روی این لیوان با داغ شدن تغییر می کند و با سرد شدن دوباره به حالت اولیه بازمی گردد مقداری مایع داغ مثل چای و یا قهوه و یا آب جوش داخل لیوان ریخته و پس از گذشت چند ثانیه لیوان تصویر اصلی خود را نمایان می کند  خرید لیوان حرا
قیمت : 7000 تومان