شانه گره مو باز کن لوبیایی  hair bean مناسب موهای بلند شانه هیر بین hair bean اصل قیمت شانه گره موی لوبیایی اصل : فقط 7500 تومان تعداد:1 عدد اصلی گره مو باز کن هیر بین HAIR BEAN شانه هیر بین لوبیایی  با شانه ی هیر بین موهای خود را چه خشک و چه خیس به راحتی شانه کنید.با شانه ی هیر بین موهای خود را در زمانی کوتا
قیمت : 7500 تومان