خرید بالشت طبی تنفسی زانکو zanko بالشت طبی تنفسی زانکو تهیه شده از تکنولوژی بافت 3 بعدی حفظ انحنای ستون فقرات و گردن جلوگیری از تعرق و گرما موقع استراحت تنظیم ارتفاع بالشت و انعطاف پذیری بالا برای اولین بار در ایران  خرید بالش طبی جدید: فقط 85000 تومان کیفیت  : درجه یک بافت
قیمت : 85000 تومان