خرید دستگاه  قهوه ساز اسپرسو خانگی اصل اسپرسو به وسیله ماشین قهوه ساز یا همان دستگاه اسپرسو و با عبور دادن آب جوش با فشار از میان قهوۀ آسیاب شده تهیه میشود.هنگام تهیۀ کف ملایمی به رنگ قهوه ای مایل به سرخ روی آن ایجاد می گردد.  خرید قهوه ساز اصل : فقط 27000تومان کیفیت  : درجه یک اسپرسو
قیمت : 27000 تومان