خرید پایه بطری نوشابه فیز سیور Fizz Saver آسان نوش خرید پایه بطری فیز سیور اصل Fizz sever پایه آسان نوش Fiz Saver توضیحات : به وسیله  پایه بطری نوشیدنی فیوز سیور می توان به سادگی و با سلیقه کامل بدون نیاز به باز و بسته نمودن درب بطری ، داخل لیوان نوشابه و دوغ و سایر مایعات ریخت. این وسیله برای کلیه نو
قیمت : 8900 تومان